Östen Sjöstrand

Östen Sjöstrand, 1925–2006, poet, essäist och redaktör, ledamot av Svenska Akademien från 1975 fram till sin död.

 

I sin samtid var Östen Sjöstrand ett av de centrala namnen inom svensk poesi. Inte minst hade han en stor betydelse under den starkt politiserade perioden 60- och 70-talet. När många förespråkade ett fokus på radikala vänsterorienterade budskap och krävde av poeterna att de även genom sin diktning skulle vara med och påverka samhället här och nu framstod han som en garant för att konstens estetiska värden och nödvändigheten av introspektion och gestaltning av individens existentiella villkor aldrig glömdes bort.