Julia Butschkow

Julia Butschkow är född 1978 i Köpenhamn där hon idag är verksam som författare, poet och dramatiker. Efter debuten 1997 har hon hunnit ge ut åtta verk, alla mycket väl mottagna. Apropå Opa kan ses som en nyckelroman med sin blandning av dokumentära och fiktiva inslag.

Böcker

Apropå Opa