Emma Warg

Emma Warg är född 1967 i Umeå och uppvuxen i Östersund. Efter en karriär som fotomodell och skådespelare i Frankrike och USA, utbildade hon sig på Biskops-Arnös författarlinje. Vid sidan av skrivandet är hon även verksam som översättare av poesi och prosa. Diktsamlingen Nära darrar ingen hare är hennes litterära debut.

Böcker

- Nära darrar ingen hare