Quant.jpg

 

 

I Epikris använder Charlotte Qvandt sig av obduktionen som metafor för det djupast mänskliga. Vår själva existens.

 

Rec-datum 27 mars